Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a weboldal működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez.
Részletek
Elfogadom
Nem fogadom el

Felkészülés, segédanyagok

Az Athletica Galactica verseny egyes fordulói során az alábbi fogalmakkal találkozhatnak a versenyzők:

1. FORDULÓ

 • gravitációs törvény, Kepler-törvények, kozmikus sebességek, geostacionárius és geoszinkron pálya, pericentrum, apocentrum, pályaelemek (fél nagytengely, excentricitás, inklináció), Lagrange-pontok
 • távcsövek és mechanikák felépítése és típusaik, fókusztávolság, nagyítás, fényerő, felbontás, látómező, refrakció
 • égitestek távolság mérése, csillagászati egység, parszek, parallaxis, sajátmozgás, radiális sebesség
 • csillagászattörténet
 • Naprendszer égitestjei és mozgása

 

LETÖLTHETŐ SEGÉDANYAGOK:

 

KAPCSOLÓDÓ EGYÉB FOGALMAK:

 • Matematikai: kúpszeletek, szögfüggvények, szögmértékek
 • Fizikai: Newton-törvények, mechanika, körmozgás, geometriai optika

2021/2022. évi feladatlap és megoldókulcs

2. FORDULÓ

 • csillagok fényessége és sugárzása, elektromágneses spektrum, feketetest-sugárzás, Wien-féle eltolódási törvény, Stefan‒Boltzmann-törvény, fluxus, intenzitás, luminozitás
 • magnitúdó, csillagok látszó és abszolút fényessége, bolometrikus magnitúdó, bolometrikus korrekció, színindex, vörösödés, extinkció, felületi fényesség, albedó
 • csillagfejlődés (fősorozati csillagok, vörös óriások, fehér törpék, planetáris köd, fekete lyukak), csillagok energiatermelése (proton-proton ciklus), neutrínók, napállandó
 • változócsillagok (RR Lyrae csillagok, cefeidák, mirák, fedési kettősök)
 • spektroszkópia, színképvonalak, abszorpció, emisszió, kémiai elemek, Doppler-effektus, színképtípus, effektív hőmérséklet
 • Hertzsprung‒Russell-diagram
 • csillagok mozgása az égbolton, földrajzi koordináta-rendszer, csillagászati koordináta-rendszerek (horizontális, I. és II. egyenlítői, ekliptikai, galaktikus), cirkumpolaritás, égitestek horizont felett töltött ideje, Julián dátum
 • galaktikus- és extragalaktikus csillagászat, nyílt- és gömbhalmazok, hidrogén 21 cm-es rádiósugárzása, periódus-fényesség reláció, exobolygók, spirálgalaxisok rotációs görbéje, sötét anyag, Schwarzschild-sugár
 • Hubble-törvény, az Univerzum szerkezete, összetétele és tágulása, sötét energia, kozmológia, kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, vöröseltolódás, skálafaktor, kritikus sűrűség

 

FONTOS, hogy a 2. fordulóban az 1. forduló fogalmai is újra előfordulhatnak!

 

LETÖLTHETŐ SEGÉDANYAGOK:

2021/2022. évi feladatlap és megoldókulcs

Ajánlott könyvek:

 • ifj. Gazda István, Marik Miklós: Csillagászattörténeti ABC
     (Tankönyvkiadó, Bp, 1986, ISBN 963 17 8829 6)
 • A csillagászat magyarországi történetéből (szerk. Gazda István)
     ISBN 963 9276 25 1
 • Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete 
 • Dieter B. Herrmann: Az égbolt felfedezői

 

KAPCSOLÓDÓ EGYÉB FOGALMAK:

 • Matematikai: logaritmus, logaritmikus skála, szögfüggvények, szögmértékek, gömbháromszögtani szinusz és koszinusz tétel
 • Fizikai: munka, teljesítmény, termodinamika, atomfizika, modern fizika

3. FORDULÓ

Számítógépes adatfeldolgozás és képelemzés Excel és GIMP szoftverek segítségével

Szükséges alapvető ismeretek

Excel: szöveges fájlból adatok importálása, cellaformázás, beépített függvények használata, saját egyenletekkel való számolás, grafikon készítése (pont- és vonaldiagram, ábra- és tengelyfeliratok), egyenes illesztése adatpontokra

GIMP: képek megnyitása, pixel koordináták leolvasása, pontok közötti távolságmérés

GIMP szoftver letöltése

 

Előző évi Excel és GIMP adatfeldolgozó feladatok megoldással:

 • 3.fordulo GIMP
2017-18
2018-19
2019-20
2020-2021
2021-22

 

A verseny fordulói során elvárt ismeretanyagokban a közép- és emelt szintű vizsgakövetelményekre is támaszkodunk, melyeket a csillagászat témakör alatt, a 23. oldaltól olvashatunk: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/kerdoiv2021/fizika.pdf

 

DÖNTŐ

A döntő 4 fordulóból áll:

 1. Elmélet
 2. Adatfeldolgozás (Minden évben a tájékoztatóban szerepel, hogy aktuálisan milyen formában lesz a döntőn, lehet papíralapon (milliméterpapíros ábrázolás) és számítógépen (GIMP és Excel feladatok)
 3. Planetárium
 4. Égboltismeret (Távcsöves megfigyelés VAGY felhős idő esetén papír alapú égboltismereti teszt)

 

Planetárium és égboltismeret:

 • Csillagok és csillagképek azonosítása és megnevezése
 • Fényesebb csillagok Bayer-jelölése és magnitúdói
 • Az égbolt adott állásából az adott hónap, földrajzi szélesség és a csillagidő meghatározása
 • Nevezetes égi körök és pontok: égi egyenlítő, ekliptika, galaktikus egyenlítő, almukantarát, vertikális kör, órakör, deklinációs kör, rektaszcenziós kör, ekliptikai szélességi- és hosszúsági kör, galaktikus szélességi- és hosszúsági kör, csillagászati koordináta-rendszerek északi és déli pólusai
 • Apex, antapex, precessziós körök
 • Adott objektumok adott koordináta-rendszerbeli koordinátáinak megbecslése
 • Két pont távolságának becslése az égen
 • Adott csillag horizont felett/alatt tartózkodásának ideje
 • Messier-objektumok helye az égbolton, típusuk megnevezése és megtalálásuk távcsővel
 • Keresőtávcső párhuzamosítása
 • Távcső látómezejének kimérése
 • Kettőscsillagok szeparációjának és pozíció szögének meghatározása távcsőben
 • Hold jellegzetes felszíni alakzatainak megnevezése

 

Előző évi döntők észlelési, felhős idős papíros észlelési, valamit planetáriumi fordulóinak feladatai megoldásokkal:

 

Javasolt ingyenesen elérhető planetárium program: Stellarium 

Hasznos weboldalak és könyvek:

 

Általános segédanyagok:

Korábbi érettségi feladatok csillagászat témakörben

Korábbi KÖMAL feladatok csillagászat témakörben

Csillagászati feladatgyűjtemény a középiskolai fizika fejezeteihez

Válogatott középiskolai feladatok exobolygók és űreszközök témakörében

Válogatott középiskolai feladatok űrfizika témakörében

ELTE Bevezetés a Csillagászatba 1. jegyzet

ELTE Bevezetés a Csillagászatba 4 videók

Olimpiai keretfelkészítés heti feladatsorainak néhány példa feladatsora

Olimpiai keretfelkészítéshez használt észlelési segédanyagok

Korábbi szakköri anyagok: Gergely Dálya (elte.hu)

Dr. Marik Miklós: Helyünk a világmindenségben

Kulin György: A távcső világa

Carroll and Ostlie: Introduction to the modern astrophysics

Openstax Astronomy

 

Dálya Gergely: Bevezetés a csillagászatba c. könyve

Dálya Gergely maga is olimpikonként találkozott az IOAA mozgalmával, mára pedig a hazai asztrofizikus közösség kimagasló képességű és eredményességű fiatal kutatója. Abszolút testközelből ismerte fel a magyar nyelvű szakirodalom óriási hiányosságát, egy olyan jellegű „bevezetés a csillagászatba” tematikájú kötet igényét, ami áthidalja a középiskolai matematika és fizika, illetve a csillagászati olimpiák színvonala közötti távolságot. A könyv logikus felépítésű, a felsőbb matematikai és bevezető jellegű asztrofizikai ismeretek áttekintése után fejezetről fejezetre végighaladunk a csillagászat tudománya által lefedett teljes témaspektrumon, kezdve az égi mechanikától a csillagok fizikáján keresztül egészen az extragalaktikus csillagászatig. A könyv tehát túlmutat az Athletica Galactica versenyre való felkészülés ismeretanyagán, azonban jószívvel ajánljuk mindenkinek a diákolimpiai felkészüléshez!

 

TOVÁBBI SEGÉDANYAGOK, FELADATSOROK

 

Rendezvények, előadás-sorozatok, konferenciák videótára:
A GalileoWebcast.hu videóarchívuma - tudományos előadások, konferenciák, rendezvények