Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a weboldal működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez.
Részletek
Elfogadom
Nem fogadom el

A verseny témakörei

A verseny sillabusza, vagyis az elvárt ismeretanyaga alább olvasható. Az egyes fordulókhoz tartozó anyagrészekbe minden esetben az azelőttieké is beleértendő. A felsoroltak az eredményes szerepléshez szükséges tudásanyag bő kereteit határozzák meg.

A feltüntetett témakörök mellett alapvető matematikai és fizikai ismeretekre és feladatmegoldási gyakorlatra, valamint a közép- és emelt szintű fizika érettségi csillagászati témájú vizsgakövetelményeire is támaszkodunk, melyeket A Világegyetem megismerése témakör (klikk) alatt, a 22. oldaltól olvashatunk.

1. FORDULÓ

Elméleti versenyforduló. Témakörei:

 • Égi mechanika: Gravitációs erő, gyorsulás és potenciális energia. Impulzus, impulzusmomentum, energia. Kepler-törvények. Kozmikus sebességek, geostacionárius és geoszinkron pálya. Kúpszelet alakú pályák, különös tekintettel az ellipszisre; pályaelemek (fél nagytengely, fél kistengely, lineáris és numerikus excentricitás, pericentrum, apocentrum, semi-latus rectum, inklináció). Pályák összenergiája, ellipszispálya sebességképlete. Lagrange-pontok. Két test egymás körüli keringése.
 • Naprendszer égitestjei és mozgásuk.
 • Műszerismeret és optika: Geometriai optika. Távcsövek és mechanikák felépítése és típusai; objektív és okulár fókusztávolsága, objektív átmérője, tubushossz, nagyítás, fényerő, felbontás, névleges és valódi látómező. Távcsövek leképezési hibái. Refrakció, horizontális depresszió.
 • Csillagászati egység, fényév, parszek, parallaxis, sajátmozgás, radiális sebesség.
 • Csillagászattörténet: Elvárt ismeretek:  ITT (klikk) olvashatók
 • Kapcsolódó matematikai fogalmak: Szögfüggvények, szögmértékek, logaritmus, logaritmikus skála.
 • Kapcsolódó fizikai fogalmak: Munka, teljesítmény, termodinamika, atomfizika, modern fizika.

2. FORDULÓ

Elméleti versenyforduló. Az 1. forduló tematikáján felüli témakörök:

 • Asztrofizika: Csillagok fényessége és sugárzása, elektromágneses spektrum, feketetest-sugárzás, emisszivitás, albedó, Wien-féle eltolódási törvény, Stefan‒Boltzmann-törvény, fluxus, intenzitás, luminozitás.
 • Magnitúdó, csillagok látszó és abszolút fényessége, bolometrikus magnitúdó, bolometrikus korrekció, színindex, vörösödés, teljes és távolságegységre eső extinkció, felületi fényesség.
 • Csillagfejlődés és lépései (fősorozati csillag, vörös óriás, fehér törpe, planetáris köd, neutroncsillag, fekete lyuk), csillagok energiatermelése (proton-proton ciklus), neutrínók, napállandó.
 • Változócsillagok (RR Lyrae csillagok, cefeidák, mirák, fedési kettősök).
 • Spektroszkópia, színképvonalak, abszorpció, emisszió, kémiai elemek, Doppler-effektus, színképtípus, effektív hőmérséklet. Spektroszkópiai kettőscsillagok.
 • Hertzsprung‒Russell-diagram. A csillagok osztályai.
 • Szférikus csillagászat: Csillagok mozgása az égbolton. Földrajzi koordináta-rendszer, csillagászati koordináta-rendszerek (horizontális, I. és II. egyenlítői, ekliptikai, galaktikus), cirkumpolaritás, Julián dátum.
 • Galaktikus és extragalaktikus csillagászat: Nyílt- és gömbhalmazok, spirál- és elliptikus galaxisok, a hidrogén 21 cm-es rádiósugárzása, periódus-fényesség reláció, exobolygók, spirálgalaxisok rotációs görbéje, sötét anyag, Schwarzschild-sugár.
 • Kozmológia: Hubble-törvény, az Univerzum szerkezete, összetétele és tágulása, sötét energia, kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, kozmológiai vöröseltolódás, skálafaktor és időfüggése, sűrűségparaméterek, kritikus sűrűség. Sugárzás-, anyag- és sötétenergia-dominálta korszakok. A hőmérséklet, a Hubble-paraméter és a sűrűségek idő- és skálafaktor-függése.
 • Égitestek távolságmérése.

3. FORDULÓ

Számítógépes adatfeldolgozási versenyforduló, Microsoft Excel és GIMP szoftverekkel. Az 1. és a 2. forduló tematikáján felül elvárt ismeretek és készségek:

 • Statisztika: Átlag, medián, módusz, percentilisek, szórás, a valószínűségszámítás alapjai, relatív és abszolút hiba (bizonytalanság).
 • Excel: Szövegfájlból adatok importálása, cellaformázás, beépített függvények használata, saját egyenletekkel való számolás, grafikon készítése (pont- és vonaldiagram, ábra- és tengelyfeliratok), egyenes illesztése adatpontokra.
 • GIMP: Képek megnyitása, pixelkoordináták leolvasása, pontok közötti távolság- és szögmérés, fényességmérés.

GIMP szoftver letöltése (klikk)

 

DÖNTŐ

A döntő 4 fordulóból áll, amik a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia rendszerének megfelelően a verseny zárójelben feltüntetett százalékát érik:

 1. Elmélet (50%)
 2. Adatfeldolgozás (zsebszámológéppel és milliméterpapíron) (25%)
 3. Planetárium (12,5%)
 4. Égboltismeret (Távcsöves megfigyelés VAGY felhős idő esetén papír alapú égbolt- és távcsőismereti teszt) (12,5%)

Az ezekhez elvárt további ismeretanyagok alább olvashatók.

Általános

 • Nem kötött égi mechanikai mozgások (hiperbola- és parabolapálya).
 • Szférikus csillagászat: Gömbháromszögtan (gömbháromszögek tulajdonságai, gömbi szinusz- és koszinusztétel). Átváltás gömbi koordinátarendszerek között, csillagászati gömbháromszög. Gömbi távolságképlet, félnapi ív. Csillagidő átszámítása földrajzi hely, időzóna és időpont alapján.
 • Taylor-sorfejtésből kapható közelítések alkalmazása.

Adatfeldolgozás

 • Milliméterpapíron grafikon készítése (tengelyek felvétele beosztással, feliratok, mértékegységek, cím, adatpontok). Egyenes illesztése vonalzóval, a paraméterei meghatározása és bizonytalanságuknak grafikus becslése. Megadott függvény ábrázolása milliméterpapíron. Lineáris és logaritmikus skála. Függvény linearizációja.
 • Lineáris regresszió megadott képleteiből optimálisan illeszkedő egyenes paramétereinek és azok bizonytalanságának meghatározása számológéppel.

Planetárium, égboltismeret és észlelés

Elvárt ismeretek és típusfeladatok:

 • Csillagok, csillagképek és aszterizmusok azonosítása és megnevezése.
 • Fényesebb csillagok Bayer-jelölése és magnitúdója.
 • Az égbolt adott állásából az adott hónap, a földrajzi szélesség és a csillagidő meghatározása.
 • Nevezetes égi körök és pontok: Horizont, égi egyenlítő, ekliptika, galaktikus egyenlítő, almukantarát, vertikális kör, órakör, deklinációs kör, rektaszcenziós kör, ekliptikai szélességi és hosszúsági kör, galaktikus szélességi és hosszúsági kör, csillagászati koordináta-rendszerek északi és déli pólusai. Tavaszpont, őszpont.
 • Apex, antapex, precessziós körök.
 • Objektumok adott koordinátarendszer-beli koordinátáinak megbecslése.
 • Két pont szögtávolságának becslése az égen.
 • Adott csillag horizont felett/alatt tartózkodásának ideje.
 • Messier-objektumok helye az égbolton, típusuk megnevezése és megkeresésük távcsővel.
 • Keresőtávcső párhuzamosítása.
 • Távcső látómezejének becslése, kimérése stopperrel.
 • Kettőscsillagok szeparációjának és pozíciószögének meghatározása távcsőben.
 • A Hold jellegzetes felszíni alakzatainak megnevezése.